Αιτήσεις Κοινωνικών Επιδομάτων

επιδόματα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις κοινωνικών επιδομάτων είναι τα εξής:

Για το Α21:

 • Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης (Έκδοση από τα ΚΕΠ)
 • Φωτοτυπίες Ταυτοτήτων όλων των μελών της οικογένειας (τα οποία έχουν ήδη εκδόσει)
 • ΑΜΚΑ όλων τον μελών της οικογένειας
 • IBAN (οποιασδήποτε Τραπέζης)
 • Κωδικοί Taxis*

Για κάθε μέλος της οικογένειας το οποίο φοιτεί χρειάζεται να προσκομίσετε και:

 • Φωτοτυπία της ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσου (μπρος/πίσω)
 • Κωδικός Φοιτητή (βρίσκεται στο πίσω μέρος της ταυτότητας, παράδειγμα)
 • Βεβαίωση Σπουδών (έκδοση από την γραμματεία της Σχολής)

Για το Επίδομα Πετρελαίου:

Εάν πρόκειται για μονοκατοικία:

 • IBAN (οποιασδήποτε Τραπέζης)
 • Τετραγωνικά κατοικίας
 • Αριθμός Παροχής Ρεύματος
 • Κωδικοί Taxis*

Εάν πρόκειται για πολυκατοικία:

Πρέπει η πολυκατοικία να έχει ανοιχτεί ήδη στο σύστημα για να προχωρήσει η αίτηση. Εάν αυτό έχει ήδη γίνει, απαραίτητα είναι τα παρακάτω:

 • IBAN (οποιασδήποτε Τραπέζης)
 • Τα χιλιοστά που αναλογούν στη δική σας οικεία
 • Το ΑΦΜ του διαχειριστή
 • Τον αριθμό του ρολογιού που έχει δηλώσει ο διαχειριστής κατά το άνοιγμα της πολυκατοικίας στο σύστημα
 • Κωδικοί Taxis*

Για το Κοινωνικό Μέρισμα (Κάρτα Σίτισης, Επίδομα Ενοικίου, Δωρεάν Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας):

 • IBAN (οποιασδήποτε Τραπέζης)
 • Αριθμός Παροχής Ρεύματος
 • Πλήθος φορολογούμενων που συνοικούν
 • Κωδικοί Taxis*

*Τα δικαιολογητικά που έχουν αστερίσκο (*) δεν είναι απαραίτητα έαν έχετε κάνει στο παρελθόν τη φορολογική σας δήλωση στο γραφείο μας