Επιχειρήσεις

slide2

  • Ολοκληρωμένη τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, είτε στα γραφεία μας, είτε στην έδρα της
  • Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
  • Διεκπεραίωση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, Πρακτικά ΓΣ & ΔΣ, ΓΕΜΗ
  • Συμβουλές σε θέματα ανάπτυξης, ορθολογικής διαχείρισης και επενδύσεων
  • Σύσταση – Μετατροπή – Λύση/Εκκαθάριση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Αποτίμηση Επιχειρήσεων – Διαχειριστικοί Έλεγχοι
  • Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Υπολογισμός Μισθοδοσίας και πλήρη κάλυψη εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων
  • Νομική Υποστήριξη

Το γραφείο μας εξειδικεύεται επίσης στο σύνολο των θεμάτων που αφορούν εταιρείες και σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ)