Μερικοί από τους Συνεργάτες μας

vfa Συνεργασίες σε επενδυτικά προγράμματα και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης ΜΚΟ
all_about Συνεργασία σε προγράμματα ΕΣΠΑ
icra Συνεργασία σε θέματα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων και έκδοσης φορολογικών πιστοποιητικών, φακέλων τεκμηρίωσης κλπ.