Ευκαιρίες Καριέρας

Ο Αναπτυξιακός Κύκλος, εταιρεία παροχής Λογιστικών – Φοροτεχνικών υπηρεσιών αναζητά να προσλάβει άτομο ως βοηθό λογιστή.

Αντικείμενο Θέσης Εργασίας

  • Καταχώρηση παραστατικών
  • Έκδοση ΦΠΑ
  • Επικοινωνία με πελάτες

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής ή παρεμφερούς σχολής
  • Άριστη γνώση Η/Υ

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση καθώς και γνώσεις ξένων γλωσσών θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

Οδηγίες Υποβολής

Υποβολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος στο email: info.ankyklos@gmail.com

Στο θέμα του μηνύματος η λέξη “ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ” ακολουθούμενη από το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής: Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, 23:59